από admin

Δράση 2: Δημιουργία και προώθηση πλατφόρμας – σημείου αναφοράς για την ψηφιακή οικονομία και την επιχειρηματικότητα.

Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! | Σχολιάστε

March 12, 2011 σε Ομάδα e-Επιχειρηματικότητα, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ από admin

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ: Ελλειμα χρήσης των χαρακτηριστικών του Web 2.0  (search engine optimization, search engine marketing, social media marketing, affiliate marketing, mobile marketing κτλ ) αλλά και των πιο παραδοσιακών εργαλείων του Διαδικτύου (e-marketplaces, ηλεκτρονικά καταστήματα, e-logistics κτλ)/ έλλειμα κουλτούρας καινοτομίας, δικτύωσης, συνεργασίας και επιχειρηματικότητας.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Δημιουργία και προώθηση πλατφόρμας – σημείου αναφοράς για την ψηφιακή οικονομία και την επιχειρηματικότητα.

1.     εκπαιδευτικό υλικό για digital marketing, SEO, χρήση social media, e-marketplaces, digital business plans κτλ., που να απευθύνεται σε παραδοσιακές επιχειρήσεις.

2.     εκπαιδευτικό υλικό για τις ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας που ανοίγονται στο νέο περιβάλλον της γνώσης και του Διαδικτύου (cloud/ web 2.0/ social media/ mob apps/ open innovation/ semantic web κτλ).

3.     Ενημέρωση για όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες από την Πολιτεία

4.     Ταξινομημένη πληροφορία για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών

5.     Μatch making μεταξύ consultants και επιχειρήσεων.

6.     Match making μεταξύ επιχειρηματικών ιδεών και κεφαλαίων

7.     Προώθηση της επικοινωνίας μέσω εικόνας/ έμφαση στο web video

8.     Καμπάνια ενημέρωσης για το portal

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης/ Συνεργασία με Παιδείας για την εύρεση υλικού της πλατφόρμας

ΟΦΕΛΟΣ: Αρση επιχειρηματικού «ψηφιακού χάσματος»/ Προώθηση και διευκόλυνση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας/ User oriented πληροφόρηση- Δημιουργία εστιακού σημείου αναφοράς για τη δημιουργία κινήματος/ άνοιγμα αγοράς του Διαδικτύου/ νέες μορφές επικοινωνίας.