από admin

Δράση 3: Ενίσχυση χρήσης ΤΠΕ στα σχολεία ως μέσο διαχείρισης της γνώσης.

Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! | Σχολιάστε

March 12, 2011 σε Ομάδα Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ από admin

A.1.1.1 Δράση 3: Ενίσχυση χρήσης ΤΠΕ στα σχολεία ως μέσο διαχείρισης της γνώσης

Η δράση, προέκυψε μέσα από το περιβάλλον της διαβούλευσης και προτάσεις των συμμετεχόντων, και έχει ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση αφενός της χρήσης πολυμέσων στην εκπαίδευση με σκοπό να βελτιώσουν το επίπεδο παιδείας σε μια σειρά από κρίσιμα προβλήματα και ζητήματα με χαμηλό κόστος και αφετέρου την ενίσχυση της ευρηματικότητας και του επιπέδου πληροφοριακής παιδείας στον χώρο της εκπαίδευσης. Προτείνονται οι δράσεις εισαγωγής ήδη διαθέσιμου πολυμεσικού υλικού στον τρόπο διδασκαλίας κρίσιμων περιοχών π.χ. προσομοιωτές οδήγησης – κυκλοφοριακή αγωγή, περιβαλλοντική διαχείρισης ή άλλων, και οι οποίες παρουσιάζουν έλλειψη σήμερα, καθώς  και ευρύτερη δράση ενίσχυση της αξιοποίησης ΤΠΕ στο πεδίο της πληροφοριακής παιδείας της ευρηματικότητας  των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση και της καινοτομίας στο σημερινό διαδικτυακό περιβάλλον.

A.1.1.1.1 Αποτελέσματα
  • Με βάση τις επιλεγμένες περιοχές (π.χ. προσομοιωτές οδήγησης- κυκλοφοριακή αγωγή) μακροπρόθεσμο, οικονομικό (σύστημα υγείας, προστασία του πολίτη), κοινωνικό όφελος με την ανάπτυξη έγκαιρα και με κατάλληλα πολυμεσικές εφαρμογές κυκλοφοριακής παιδείας.
  • Απόκτηση της κρίσιμης δεξιότητας της πληροφοριακής παιδείας από μικρή ηλικία, δυνατότητα κριτικής αξιοποίησης των πηγών στο Διαδίκτυο, κατανόηση του περιβάλλοντος δημιουργικότητας που κάνει δυνατό το Διαδίκτυο αλλά και τους περιορισμούς/κινδύνους που απορρέουν από αυτό.
  • Αξιοποίηση ΤΠΕ (με ελάχιστο κόστος) για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, και πρακτική εκπαίδευση
A.1.1.1.2 Χρονικός προγραμματισμός

Άμεσα: Εκτίμηση αλλαγών που απαιτούνται σε πρόγραμμα σπουδών διοργάνωση σεμιναρίων.

Ως την αρχή επόμενου ακαδημαϊκού έτους: δημιουργία βασικού υλικού, πρώτες δοκιμές, αλλαγές σε πρόγραμμα εφόσον απαιτείται, επικοινωνία με Β’-βάθμια εκπαίδευση.

Έναρξη σεμιναρίων στα μέσα επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

A.1.1.1.3 Μέτρα υλοποίησης
  • Εισαγωγή πολυμεσικού περιεχομένου και διοργάνωση σεμιναρίων για κρίσιμα προβλήματα και περιοχές όπως κυκλοφοριακή αγωγή, προστασία του περιβάλλοντος με τροποποίηση όπου απαιτείται προγράμματος σπουδών.
  • Εισαγωγή σεμιναριακών ωρών για την καλλιέργεια πληροφοριακής παιδείας, δυνατότητα διάκρισης ανάμεσα σε πηγές διαφορετικής ποιότητας, πλοήγηση, προστασία και αναζήτηση στο διαδίκτυο, με ταυτόχρονη αξιολόγηση της ποιότητας της πληροφορίας. Ενίσχυση σε συνδυασμό και με την προηγούμενη δράση της ευρηματικότητας και των καινοτομικών χαρακτηριστικών.
A.1.1.1.4 Εκτιμούμενο κόστος

Βασικός σκοπός της δράσης είναι να αξιοποιηθούν ήδη διαθέσιμες πλατφόρμες (π.χ. προσομοιωτές οδήγησης-κυκλοφοριακής αγωγής/περιβαλλοντικής εκπαίδευσης). Το όποιο κόστος απαιτείται για την διοργάνωση των σχετικών σεμιναρίων ή την επαναπαραμετροποίηση (όπου απαιτείται) ήδη υπαρχόντων υποδομών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από ήδη διαθέσιμο προσωπικό. Για την διοργάνωση σεμιναρίων πληροφοριακής παιδείας και καινοτομίας εκτιμάται ότι απαιτείται η σύνθεση σχετικού εκπαιδευτικού και σεμιναριακού υλικού, εφόσον αξιοποιηθεί συνδυαστικά ένα εθελοντικό μοντέλο και μέσα τακτικού προσωπικού που είναι ήδη διαθέσιμα, και έχουν συνάφεια με το αντικείμενο, το κόστος δημιουργίας και προώθησης του υλικού μπορεί να είναι λιγότερο από 18 Α/Μ (3 ατομα Χ 6 μηνες) με τα αντίστοιχα έξοδα δημοσιότητας και προβολής.

A.1.1.1.5 Συμμετέχοντες

Θεσμικές αλλαγές: Υπουργείο Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκπαιδευτική κοινότητα Β’-Α’ βαθμίδας εκπαίδευσης.