Ε.4.3. Υποστήριξη ομάδων κοινωνικά και ψηφιακά αποκλεισμένων πολιτών από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ

June 6, 2011 σε Ομάδα για το Ψηφιακό Χάσμα από Φώτης Ρούτσης

Πιλοτική εφαρμογή διανομής βασικού εξοπλισμού σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα και δράσεις υποστήριξης ατόμων και ομάδων κοινωνικά αποκλεισμένων και παράγουν κοινωνικό έργο (σε αστέγους, μετανάστες, ηλικιωμένους, άτομα στο στάδιο της απεξάρτησης από ναρκωτικά, πολυπολιτισμικά σχολεία κλπ). Ως βασικός εξοπλισμός προτείνονται φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές γραφείου και εν γένει υποδομή γραφείου (fax, τηλεφωνικός εξοπλισμός, εκτυπωτές, cd roms, λογισμικό κλπ) και σύνδεση στο διαδίκτυο για ένα χρόνο. Επίσης, προτείνεται να επικεντρωθεί η δράση σε οργανώσεις και φορείς που βρίσκονται σε αστικές περιοχές με υψηλά επίπεδα ανέργων. Παράλληλα με τη διανομή του βασικού εξοπλισμού, θα πραγματοποιηθούν  σε πρώτο επίπεδο βραχύχρονα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στα στελέχη των φορέων και σε δεύτερο επίπεδο εκπαιδευτικά σεμινάρια στους ίδιους τους πολίτες που υποστηρίζουν και που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα ανεργίας και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση, στην εκπαίδευση κλπ. (βασικές γνώσεις Η/Υ, αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο για εύρεση εργασίας και προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης, χρήση του διαδικτύου ως μέσο ενημέρωσης πολιτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων για τις ευκαιρίες που έχουν στην εκπαίδευση και κατάρτιση).

Τα αποτελέσματα της δράσης θα οδηγήσουν στη δημιουργία, αφενός, ενός οδηγού βασικών πρακτικών βημάτων για την γενικευμένη και ευρεία αξιοποίηση των ΤΠΕ, από τους φορείς που ασχολούνται με τα προβλήματα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ομάδων στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού, αφετέρου, στην αποτύπωση καλών πρακτικών για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ωφεληθούν έμπρακτα πολίτες και κοινωνικές ομάδες, μέσα από τη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, για να καλυτερεύσουν την κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση και την ποιότητα της ζωής τους.