Οργανωτική Επιτροπή

Private Group active 3 years, 1 month ago

Οργανωτική Επιτροπή του Ψηφιακή Ελλάδα 2020.

Mέλη της Οργανωτική Επιτροπής : http://www.digitalgreece2020.gr/archives/93

deleted

This is a private group. To join you must be a registered site member and request group membership.

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License