Ε.4.7. Διαδραστική βάση δεδομένων για τις ΜΚΟ

June 6, 2011 σε Ομάδα για το Ψηφιακό Χάσμα από Φώτης Ρούτσης

Ανάπτυξη διαδραστικής βάσης δεδομένων για τις ΜΚΟ, τις κοινωνικές οργανώσεις και τους Κοινωφελείς Οργανισμούς (UN international classification criteria) για την αποτύπωση του βαθμού προσβασιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών στις ΤΠΕ, του βαθμού χρήσης και αξιοποίησης των υπηρεσιών και των εργαλείων που προσφέρονται για την υλοποίηση των δράσεών τους. Δημιουργία βαρόμετρου των πρακτικών υλοποίησης των στόχων τους. Η διαδραστική βάση θα αποτελεί ουσιαστικά μια χαρτογράφηση όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος (υγεία, παιδεία, μεταναστευτικό, υποστήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού) με βάση μια σειρά κατηγοριών που σχετίζονται με τον τόπο δραστηριοποίησης των οργανώσεων, το αντικείμενο, τους πληθυσμούς στους οποίους απευθύνονται κ.λ.π.