Στη πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΕΤΤ οι συντονιστές των ομάδων παρουσίασαν τη θεματολογία της ομάδας τους, τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα που προτίθενται να ακολουθήσουν.

Η παρουσίαση του συντονιστή της ομάδας, δρ. Κ. Λαμπρινουδάκη, επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, έχει ανέβει στο youtube [http://www.youtube.com/user/ADSLgr #p/u/4/I9lLz6-lBXI] και οι κύριες συνιστώσες της θα αναλυθούν μέσα από τις αντίστοιχες προσκλήσεις ενδιαφέροντος που θα αναρτηθούν στο ψηφιακό χώρο της ομάδας.

Μετά τιμής,
Ευάγγελος Ρεκλείτης
Rapporteur της Ομάδας Eμπιστοσύνη & Ασφάλεια