Γιώργος Μπόμπολος @gbobolos ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 έτος, 5 μήνες

deleted

Όνομα / Επώνυμο

Γιώργος Μπόμπολος

Πώς επιθυμώ να Συμβάλλω

Συμμετοχή στις ομάδες

Κατηγορία

ΚΛΑΔΟΣ ΤΠΕ

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License