Βασίλης Δερμοσονιάδης @vdermo ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 9 μήνες, 1 εβδομάδα

deleted

 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 μήνας

  Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στο σχεδιασμό της μελλοντικής πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο μέσω συνδέσεων πολύ υψηλών ταχυτήτων. [...]

  Δημόσια Ομάδα / 137 Μέλη
 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 3 μήνες, 3 εβδομάδες

  Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλλει στον σχεδιασμό παρεμβάσεων για την εισαγωγή στην δημόσια διοίκηση όλων εκείνων των ψηφιακών εργαλείων [...]

  Δημόσια Ομάδα / 253 Μέλη
 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 4 μήνες, 2 εβδομάδες

  Στόχος της Ομάδας είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον. Ο διάλογος έχει [...]

  Δημόσια Ομάδα / 215 Μέλη
 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 4 μήνες, 2 εβδομάδες

  Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στην αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών και εφαρμογών στον χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και [...]

  Δημόσια Ομάδα / 286 Μέλη
 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 5 μήνες, 1 εβδομάδα

  Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλλει στο σχεδιασμό αποτελεσματικών δράσεων για την καταπολέμηση του Ψηφιακού Χάσματος. Η Ομάδα θα προτείνει [...]

  Δημόσια Ομάδα / 128 Μέλη
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License