Διαβούλευση + Συμμετοχή

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην δράση  για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020 !

Οι παρεμβάσεις αξιοποιούνται από τους συντονιστές και τους τεχνικούς υπεύθυνους των ομάδων εργασίας  για  την συμμετοχική διαμόρφωση και τον εμπλουτισμό  των προτάσεων πολιτικής ανά θεματικό άξονα . Τα παραδοτέα των ομάδων εργασίας θα αναρτώνται για διαβούλευση και ανάδραση από τα μέλη του digitalgreece2020.gr

Μέσα από την πλατφόρμα digitalgreece2020.gr

Εγγραφή : Μπορείτε να εγγραφείτε ως χρήστης της πλατφόρμας πατώντας  εδω . Κατά την εγγραφή συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία!

Συμμετοχή σε μία ομάδα : Μπορείτε να συμμετέχετε σε μία η περισσότερες από τις ομάδες που σας ενδιαφέρουν αφού πρώτα συνδεθείτε με το λογαριασμό σας και επισκεφθείτε την σελίδα των ομάδων

Στα πλαίσια μίας Ομάδας : Μπορείτε να συμμετέχετε στο δικό της φόρουμ,  στην ειδικότερη θεματολογία που σας ενδιαφέρει ή να ανοίξετε νέο  θέμα που εσείς προτείνετε . Οι θεματικές συζητήσεις οργανώνονται από τους συντονιστές των ομάδων εργασίας . Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη λήψη αυτόματων ενημερωτικών μηνυμάτων για να ενημερώνεστε για τη δραστηριότητα σε επίπεδο ομάδας . Στις ομάδες θα αναρτάται και  χρήσιμο υλικό (π.χ μελέτες, παρουσιάσεις κλπ) που θα βοηθήσει στην διαδικασία της συμμετοχής

Μπορείτε να γράψετε σύντομα μηνύματα ή παραπομπές : Σημειώσεις, Νέα  ή Ανακοινώσεις στο δικό σας προφίλ ή στην ομάδα που συμμετέχετε μέσω της σελίδας “Δραστηριότητα”

* Το περιεχόμενο που υποβάλλεται πρέπει να είναι σχετικό με τους στόχους της δράσης !

Στα κοινωνικά δίκτυα

Μπορείτε να συμμετέχετε στο facebook group της Δράσης (εδώ) . Χρησιμοποιούμε το hashtag  #dg2020 στο twitter.com και στο delicious για  να συλλέξουμε χρήσιμους συνδέσμους.

O επόμενος στόχος της πλατφόρμας

Να βελτιωθεί τεχνικά και να υλοποιήσει μηχανισμούς συσσώρευσης της πληροφορίας που παράγεται στα κοινωνικά δίκτυα, τις επιμέρους ομάδες και θεματικές συζητήσεις του φόρουμ προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο από τις ομάδες εργασίας και από κάθε ενδιαφερόμενο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Φόρουμ για την  Ψηφιακή Ελλάδα 2020 και το περιεχόμενο των Θεματικών Ενοτήτων / Ομάδων Εργασίας θα δημοσιεύονται στην  ομάδα της  Οργανωτικής Επιτροπής.

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License