Προτάσεις για την e – Επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ελλάδας 2020

June 6, 2011 σε Ομάδα για την e – Επιχειρηματικότητα από Φώτης Ρούτσης

 1. Δημιουργία κοινών σημείων (σήμερα υπάρχει πολύ μεγάλη πολυδιάσπαση και κανένας Δημόσιος Δικτυακός Τόπος δεν είναι user oriented) αναφοράς, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, δικτύωσης, διαβούλευσης, για όλα τα θέματα ψηφιακής οικονομίας που θα περιλαμβάνει:
  1. i.     Προς παραδοσιακές επιχειρήσεις: εκπαιδευτικό υλικό για digital marketing, πρακτικές συμβουλές και ευκαιρίες match-making με consultants και παρόχους, καθώς και όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με την ψηφιακή οικονομία και την εξωστρέφεια.
  2. ii.     Για καινοτόμες επιχειρήσεις και entrepreneurs στο χώρο των ΤΠΕ: όλα τα επενδυτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία και ευκαιρίες, τα τραπεζικά προϊόντα, τις κρατικές πρωτοβουλίες, ακόμα θα φέρνει κοντά το κεφάλαιο επιχειρηματικού ρίσκου με την καλή καινοτομική ιδέα, θα εξηγεί τα βήματα για την έναρξη μιας επιχείρησης.
  3. iii.     δημιουργία μιας πολιτιστικής-τουριστικής μετα-πύλης η οποία θα συγκεντρώνει, καταλογογραφεί και οδηγεί στις διάφορες τουριστικές και πολιτισμικές πύλες που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα.

 

 

 1. b. Αλλαγή του κλίματος και της νοοτροπίας:
  1. i.     το κράτος πρέπει να διευκολύνει και όχι να παρεμβαίνει.
  2. ii.     Δημιουργία νοοτροπίας ότι «το πιο σημαντικό πράγμα που έχει να κάνει ένας νέος άνθρωπος είναι να κάνει δικιά του επιχείρηση».
  3. iii.     Μια νέα και συγκεκριμένη αφήγηση για την ανάπτυξη.  Εθνική στόχευση.
  4. iv.     Δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας, ανοικτής καινοτομίας και εξωστρέφειας, που επιτρέπει στις ιδέες να διαδοθούν, να ανταλλαχθούν και να προωθηθούν
  5. v.     Οικοδόμηση ψηφιακής εμπιστοσύνης

 

 1. c. Ισχυροποίηση της σύνδεσης της επιχειρηματικότητας με την Παιδεία
  1. i.     Εισαγωγή μαθημάτων επιχειρηματικότητας στις σχετικές σχολές (ΕΜΠ, ΟΠΑ, ΠΑΠΕΙ κτλ).   Εισαγωγή μαθημάτων digital marketing σε όλες τις σχετικές σχολές.
  2. ii.     Προσαρμογή εκπαιδευτικής ύλης όλων των μαθημάτων στις εξελίξεις στο Internet
  3. iii.     χρησιμοποίηση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου στις εκπαιδευτικές διαδικασίες (π.χ. ηλεκτρονική μάθηση) έτσι ώστε να εξoικειώνονται οι σπουδαστές – φοιτητές με την αξιοποίηση και τα οφέλη των νέων τεχνολογιών
  4. iv.     υποστήριξη και εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού στην αξιοποίηση του διαδικτύου στις εκπαιδευτικές διαδικασίες
  5. v.     αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης μαθητών – σπουδαστών που να προάγει την ανάπτυξη και διατήρηση συνεργασιών και ομαδικής εργασίας
  6. vi.     Ενίσχυση και συστηματοποίηση των διαλέξεων επιχειρήσεων σε πανεπιστήμια
  7. vii.     Outsourcing μελετών R&D της βιομηχανίας σε πανεπιστήμια
  8. viii.     Διαγωνισμοί και βραβεία για επιχειρηματικές ιδέες, που θα οργανώνονται από επιχειρήσεις
  9. ix.     Υποχρεωτική πρακτική άσκηση φοιτητών συγκεκριμένων μεταπτυχιακών τμημάτων στη βιομηχανία
  10. x.     Ενίσχυση της χρήσης εργαλείων νέων τεχνολογικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκσυγχρονισμός των μαθημάτων πληροφορικής και ανάπτυξης εφαρμογών

 

 1. d. Προώθηση της καινοτομίας στην ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα
  1. i.     Οριστικό άνοιγμα, όλων των μη διαβαθμισμένων δεδομένων δημοσίου χαρακτήρα  (πχ. Χαρτογραφικά δεδομένα/ γεωγραφικά υπόβαθρα, στατιστικά δεδομένα της ΕΣΥΕ, κίνηση στους δρόμους, τιμές, καύσιμα, κτηματολογικά, ΥΠΑ, αστυνομικά, νοσοκομειακά, ασφαλιστικά, φαρμακευτικά, ερευνητικά, μεταφορικά κτλ.)
  2. ii.     Open access σε ερευνητικά δεδομένα για τον τομέα του e-business, δημιουργία αποθετηρίων ερευνητικών αποτελεσμάτων και εκπαιδευτικού υλικού.
  3. iii.     Συνέχιση της αλληλεπίδρασης κράτους και νέων επιχειρηματιών, όπως έχει ξεκινήσει με τις συναντήσεις των τελευταίων μηνών με τις σχετικές κοινότητες (πχ. opencoffee, #younginnovGR, #epixeirw, startup weekend, LeWeb conference κλπ), της ανοικτότητας και της προώθησης με video. Συνέχιση της επαφής με την αμερικάνικη startup κουλτούρα.