Οργανωτική Επιτροπή

Ιδιωτική Ομαδα Ενεργόποιήθηκε πριν από : 10 μήνες, 3 εβδομάδες

Οργανωτική Επιτροπή του Ψηφιακή Ελλάδα 2020.

Mέλη της Οργανωτική Επιτροπής : http://www.digitalgreece2020.gr/archives/93

deleted

Είναι ιδιωτική ομάδα , για να συμμετέχεις πρέπει να είσαι εγγεγραμμένο μέλος και να στείλεις αίτημα συμμετοχής

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License