Ανδρέας Σαρδέλης @asardelis ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 έτος, 2 μήνες
Όνομα / Επώνυμο

Ανδρέας Σαρδέλης

Πώς επιθυμώ να Συμβάλλω

Στην οργάνωση και βελτίωση των υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα και κυρίως στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, μέσω προτάσεων και εθελοντικής εργασίας

Ιδιότητα / Επάγγελμα

Πληροφορικής / Πρ. Τμ. Πληροφορικής Ν.Α.Αιτωλ/νίας

Κατηγορία

ΚΛΑΔΟΣ ΤΠΕ

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License