ΡΑΝΙΑ ΤΣΟΠΑΝΑ @raniatsop ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 2 ώρες, 13 λεπτά
 • Η / Ο ΡΑΝΙΑ ΤΣΟΠΑΝΑ συμμετέχει στην ομάδα: Avatar   2 μήνες, 3 εβδομάδες πριν · Προβολή

 • Οι χρήστες ΡΑΝΙΑ ΤΣΟΠΑΝΑ και AvatarZYGOULIS PHOTIOS είναι πλέον φίλοι   7 μήνες, 1 εβδομάδα πριν · Προβολή

 • Πολλές από τις ενέργειες που αναφέρετε προβλέπονται από τον ίδιο το νόμο του Καλλικράτη. Τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις προβλέπεται να εκδοθούν το αργότερο μέχρι τις 31.12.2010 από το ΥΠΕΣΑΗΔ. Ήδη με ημερομηνία 22.12.2010 απεστάλησαν στην Προεδρία της Δημοκρατίας αρκετά προεδρικά διατάγματα αφού πέρασαν από το ΣΤΕ για έλεγχο νομιμότητας. Όσο για τα [...]

 • Κύριε Μανθογιάννη, Κύριε Τσαλτάκη Κανένας πολίτης δεν θέλει να χάνει τον χρόνο του περιμένοντας στην ουρά ενός γραφείου για να καταθέσει μια αίτηση ή να παραλάβει ένα πιστοποιητικό. Ούτε βέβαια ενδιαφέρεται για το ποιος φορέας είναι αρμόδιος για τη μια ή την άλλη υπηρεσία, το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση. Πολύ περισσότερο κανείς δεν θέλει να [...]

 • Κύριε Μανθογιάννη, Συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτησή σας.. Πρέπει να ισχύσει το διπλογραφικό σύστημα σε όλους τους Καλλικρατικούς δήμους ακόμη και στους 49 οι οποίοι είναι κάτω των 5000 κατοίκων και δεν ήταν υποχρεωτική η εφαρμογή του. Και όπως πολύ σωστά είπατε δεν χρειάζονται πληροφορικάριοι αλλά λογιστές και ορκωτοί λογιστές. Τεχνικοί Υπεύθυνοι για την Ομάδα [...]

  • Εικόνα Avatar
   Καίτη Αποστολίδου · 1 έτος, 2 μήνες πριν

   Μήπως θα ήταν χρήσιμο να προβληθούν οι δήμοι που ήδη χρησιμοποιούν διπλογραφικό σύστημα ως παράδειγμα διαχείρισης και διαφάνειας? Αρκετοιί έχουν αναρτήσει ισολογισμούς…

 • ΡΑΝΙΑ ΤΣΟΠΑΝΑ Δημοσεύσε μία ενημέρωση στην ομάδα AvatarOμάδα για την Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία:   1 έτος, 2 μήνες πριν · Προβολή

  Δεδομένου ότι η σύγχρονη τεχνολογία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που οδηγεί στην παροχή καλύτερων και ταχύτερων υπηρεσιών που προσφέρει η Τοπική Αυτοδιοίκηση προς τους πολίτες η ΚΕΔΚΕ με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) υλοποίησε το 2008 το πρόγραμμα «Ψηφιακός Δήμος», το οποίο απευθυνόταν στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό να τους ενημερώσει/ ευαισθητοποιήσει για τις δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ στην καθημερινή λειτουργία των ΟΤΑ.
  Με τον «ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΗΜΟ» η Τοπική Αυτοδιοίκηση ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες στις πολιτικές της επιλογές, περιορίζει το ψηφιακό χάσμα κέντρου-περιφέρειας, δημιουργεί νέες ευκαιρίες επικοινωνίας με την κοινωνία των πολιτών, ανοίγει νέους δρόμους στην ανάπτυξη των Δήμων και των Κοινοτήτων.
  Στόχος του προγράμματος είναι με άλλα λόγια, είναι να ενημερωθούν και να κατανοήσουν οι αιρετοί ότι η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στους Δήμους:
  • διευρύνει τις λειτουργικές, διοικητικές κι επιχειρησιακές τους δυνατότητες
  • καθιστά τη δουλειά τους πιο αποδοτική κι αποτελεσματική
  • βελτιώνει την ποιότητα των αποφάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • προσδίδει δύναμη στο δημότη
  • διευκολύνει τη συμμετοχή του στα κοινά
  • συμβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής
  • συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη
  • δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης, ή περαιτέρω ανάπτυξης προγραμμάτων
  και δράσεων της ΚτΠ, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013
  Επίσης, αντικείμενο του έργου είναι η εξοικείωση των αιρετών με τη χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου, (πρόσβαση στο διαδίκτυο, λήψη, αποστολή και διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δημιουργία ιστοσελίδας κ.α.) για την οργάνωση και διαχείριση πληροφορίας, για την ψηφιακή παρακολούθηση της ροής των διοικητικών διαδικασιών, για τη διενέργεια ψηφιακών δημοσκοπήσεων και την αναζήτηση πληροφοριών από άλλους φορείς.
  Στην πράξη λοιπόν οι ΟΤΑ έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν διαύλους επικοινωνίας με Δήμους της Ευρώπης, να παρέχουν τηλεματικές υπηρεσίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, να αναπτύξουν πιλοτικές μορφές τηλεργασίας και συμμετοχής των πολιτών.
  Τη συνέχεια της προσπάθειας αυτής αποτέλεσε το πρόγραμμα «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση», το οποίο υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΚΕ και είναι το πρώτο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα σε τόσο μεγάλη κλίμακα, τόσο όσον αφορά στον αριθμό των ωφελουμένων, όσο και στη γεωγραφική διασπορά του, η οποία κάλυπτε το σύνολο της χώρας.
  Η κατάρτιση περιελάμβανε δύο σκέλη: την κατάρτιση και πιστοποίηση, από αναγνωρισμένους Φορείς Πιστοποίησης, σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, εφαρμογές στο διαδίκτυο, βάσεις δεδομένων, παρουσιάσεις) εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κατάρτιση εξειδικευμένων στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε προηγμένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, με βάση εκπαιδευτικό υλικό που παρήχθη πρωτογενώς στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του Προγράμματος και είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Στόχος της κατάρτισης ήταν η ανάπτυξη ειδικών ικανοτήτων χρήσης των εργαλείων ΤΠΕ στο στρατηγικό σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων, την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και τη διαχείριση έργων και μέσω πρακτικής άσκησης σε σενάρια χρήσης ανά κατηγορία προσωπικού (π.χ. εργαζόμενοι στην πληροφορική, στις τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, στη διοίκηση ενός δήμου κλπ). Η κατάρτιση στις προηγμένες δεξιότητες έγινε με εφαρμογή συνδυαστικού μοντέλου κατάρτισης που περιελάμβανε την εκπαίδευση σε αίθουσα ΚΕΚ με φυσική παρουσία των καταρτιζομένων και των εκπαιδευτών τους, αλλά και εκπαίδευση εξ αποστάσεως (e-learning) με τη χρήση Τεχνολογιών Τηλεκατάρτισης (για τις οποίες οι καταρτιζόμενοι εκπαιδεύτηκαν).
  Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών μπορούμε να πούμε ότι έχουν γίνει -και μπορούν να γίνουν περισσότερα- σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της καλύτερης αξιοποίησης των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας.

  Πάντως είναι πολλά που πρέπει να αλλάξουν στο Ελληνικό Δημόσιο για να γίνει «σύμμαχος του πολίτη» μα πάνω από όλα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των Ελλήνων πολιτών.

 • O/H ΡΑΝΙΑ ΤΣΟΠΑΝΑ μόλις ενεργοποίησε το λογαριασμό του   1 έτος, 2 μήνες πριν · Προβολή

  • Εικόνα Avatar

   Η παιδεία-με την καθολική του όρου έννοια- είναι η απάντηση στην αλλάγή νοοτροπίας του πολίτη

  • Εικόνα Avatar

   Ράνια μου
   Θέλω να σταθώ στην τελευταία σου παράγραφο για αλλαγή του Ελληνα πολίτη
   Νομίζω πως εκεί βρίσκεται η ουσία
   Αν τα μεγάλα μεγέθη (μεγάλες περιφέρειες…κλπ) έχουν νόημα στην ισχυρή οικονομική τους
   ανάπτυξη, η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και μάλιστα η ΕΝΟΓΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με τη συμμετοχή
   του ενεργού πολίτη, εκτιμώ, πως συνιστά την ουσία του προβλήματος: Εδώ τίθεται -πλέον-
   θέμα κοινωνικοποίησης του ίδιου του Ανθρώπου της στενότερης ”τοπικής κοινωνίας” Δεν τα περιμένουμε όλα έτοιμα, δεν είναι καν θέμα θεσμών, αλλά θέμα νοοτροπίας-κοινωνικοποίησης
   την οποία θεωρώ ως βασική προϋπόθεση της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ που είναι το μεγάλο ζητούμενο των ημερών.
   Καθηγητής Παπακωνσταντινίδης

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License