ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ @tgkarounos ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 2 εβδομάδες, 5 ημέρες
"The purpose of this document is to help U.S. government personnel and contractors implement open technology development (OTD) for software within government projects, particularly in defense. OTD is an approach to software/system development in which developers in different military, federal, [...]" · Προβολή

deleted

Καμία δραστηριότητα για τον χρήστη

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License