Θανάσης Παπαχριστόδουλος @tpapac ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 7 μήνες, 3 εβδομάδες

deleted

  • Group avatar
    Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 μήνας

    Στόχος της Ομάδας είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον. Ο διάλογος έχει [...]

    Δημόσια Ομάδα / 216 Μέλη
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License