Θανάσης Παπαχριστόδουλος @tpapac ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 7 μήνες, 3 εβδομάδες

deleted

Όνομα / Επώνυμο

Θανάσης Παπαχριστόδουλος

Πώς επιθυμώ να Συμβάλλω

Ενεργή συμμετοχή σε ομάδες εργασίας.

Ιδιότητα / Επάγγελμα

στέλεχος εταιρίας πληροφορικής

Κατηγορία

ΠΟΛΙΤΗΣ

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License