Γιάννης Τόλιας @yannis-tolias ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 6 μήνες, 1 εβδομάδα
Όνομα / Επώνυμο

Γιάννης Τόλιας

Πώς επιθυμώ να Συμβάλλω

Μοιραζόμενος γνώση και εμπειρία. Καταθέτοντας ιδέες και προτάσεις. Σχολιάζοντας ιδέες και προτάσεις τρίτων.

Ιδιότητα / Επάγγελμα

ΗΜ / Project Manager

Κατηγορία

ΚΛΑΔΟΣ ΤΠΕ

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License