Παναγιώτης Ριζομυλιώτης @prizomil ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 μήνας, 3 εβδομάδες

deleted

Όνομα / Επώνυμο

Παναγιώτης Ριζομυλιώτης

Πώς επιθυμώ να Συμβάλλω

Συζητηση

Ιδιότητα / Επάγγελμα

Καθηγητης

Κατηγορία

ΚΛΑΔΟΣ ΤΠΕ

O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License