Παναγιώτης Ριζομυλιώτης @prizomil ?

Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 μήνας, 3 εβδομάδες
 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 3 εβδομάδες, 3 ημέρες

  Στόχος της Ομάδας είναι να συμβάλει στην διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας μέσα στον ψηφιακό κόσμο με την παράλληλη προστασία [...]

  Δημόσια Ομάδα / 122 Μέλη
 • Group avatar
  Ενεργόποιήθηκε πριν από : 1 έτος

  Οργανωτική Επιτροπή του Ψηφιακή Ελλάδα 2020.

  Mέλη της Οργανωτική Επιτροπής : http://www.digitalgreece2020.gr/archives/93

  Ιδιωτική Ομαδα / 12 Μέλη
O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
WordPress, από την ομάδα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του γραφείου του Πρωθυπουργού

Creative Commons License